Naujienos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija ) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriaus vedėjo 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 39VĮ-(14.39.2.)-1196 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“, informuojame apie pradedamą rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr. 4505/0008:278, esantis Leileikų k., Bėčiūnų k. v., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,8441 ha.

Planavimo organizatorius: ( žemės sklypo savininkas ) Arūnas Sapiega, Ukmergės g. 298C-35, Vilniaus m., tel.: (8 676) 46520.

Projekto rengėjas: IĮ „DANVALDA“, Vasario 16-osios g. 10 (II aukštas), LT30115 Ignalina, tel: (8 687) 97755, el.paštas: danvalda@ignet.lt, www.danvalda.lt.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietą ūkininko sodybai ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybai.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Atliekami tyrimai: tyrimai nebus atliekami.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ specialiojo plano sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija: projekto rengimo etape teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama.

 

Tvirtinu:

Planavimo organizatorius

Arūnas Sapiega

Paskelbimo data: 2014 m. rugsėjo 12 d.

……………………………………………………..

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija ) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyriaus vedėjo 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 39VĮ-(14.39.2.)-1202 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“, informuojame apie pradedamą rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

Planuojama teritorija: žemės sklypas, kadastro Nr. 4554/0001:42, esantis Naujakurių g. 10, Rubelninkų k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav.

Planuojamos teritorijos plotas: 2,9450 ha.

Planavimo organizatorius: ( žemės sklypo savininkas ) Zigmantas Kajėnas, Naujakurių g. 8, Rubelninkų k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., tel.: (8 656) 26586.

Projekto rengėjas: IĮ „DANVALDA“, Vasario 16-osios g. 10 (II aukštas), LT30115 Ignalina, tel: (8 687) 97755, el.paštas: danvalda@ignet.lt, www.danvalda.lt.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemėje parinkti vietas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių ( fermos, siloso tranšėjų, garažų, daržinės, mėšlo lagūnos ) statybai.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos paskirties ( fermos, siloso tranšėjos, garažų, daržinės, mėšlo lagūnos ) pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną, taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Atliekami tyrimai: tyrimai nebus atliekami.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ specialiojo plano sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija: projekto rengimo etape teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama.

 

Tvirtinu:

Planavimo organizatorius

Zigmantas Kajėnas

Paskelbimo data: 2014 m. rugsėjo 1 d.

……………………………………………………..

 

INFORMACIJA apie žemės sklype (kad. Nr. 4550/0018:241), esančiame Antalgės kaime, Rimšės seniūnijoje, Ignalinos rajone, planuojamos vykdyti ūkinės veiklos – miškui įveisti ne miško žemėje atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Marius Palenčius, Natalja Palenčienė, gyv.: Navikų k., Ignalinos r.sav., tel.: (8 616) 11757.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: miško įveisimas ne miško žemėje.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Antalgės kaimas, Rimšės seniūnija, Ignalinos rajonas, Rimšės kadastro vietovė. Sklypo kad.Nr.: 4550/0018:241.

4. Atsakingos institucijos: Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyriaus 2014 m. rugpjūčio 19 d. priimta atrankos išvada Nr. (15.7)-A.4-4170 – planuojamai ūkinei veiklai – miško įveisimui ne miško žemėje Ignalinos rajono savivaldybės Rimšės seniūnijos Antalgės kaime poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: IĮ „DANVALDA“ biure: Vasario 16-osios g. 10, LT30115 Ignalina, tel.: (8 687) 97755, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.,  per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos.

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos departamento Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyriui, Metalo g. 11, LT28217 Utena, tel.: (8 389) 68784 ir IĮ „DANVALDA“, Vasario 16-osios g. 10, LT30115 Ignalina, tel.: (8 687) 97755, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: IĮ „DANVALDA“, Vasario 16-osios g. 10, LT30115 Ignalina, tel.: (8 687) 97755, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos.

Paskelbimo data: 2014 m. rugpjūčio 29 d.