Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus. Formuojant žemės sklypus nustatomos ir paženklinamos žemės sklypų ribos, nustatomos žemės naudojimo sąlygos, ūkinės veiklos apribojimai ir servitutai, kartografuojamos žemės naudmenos, nustatoma žemės sklypų vertė.
Projektai rengiami vadovaujantis žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513.

Reikalingi dokumentai:

1. Žemės sklypo plano kopija;

2. Pažymėjimas apie žemės sklypo teisinį įregistravimą;

3. Apskrities viršininko leidimas rengti projektą;

4. Rajono savivaldybės išduotos projekto rengimo sąlygas.