Kaimo plėtros (ūkininko sodybos) projektai

Kaimo plėtros (ūkininko sodybos) projektai

Kaimo plėtros (ūkininko sodybos) projektai rengiami norint žemės ūkio paskirties žemės sklype statyti ūkininko sodybą. Šiuo projektu parenkama vieta naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirsties pastatais). Pastatai projektuojami nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.

Reikalingi dokumentai:

1. Pažymėjimas apie žemės sklypo teisinį įregistravimą;

2. Žemės sklypo planas;

3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas, kuris turi būti registruotas būtent tame žemės sklype, kuriame planuojama formuoti sodybą;

4. Planavimo sąlygos bei planavimo sąlygų sąvadas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti;

5. Aplinkos apsaugos ministerijos apskrities regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygos, kurios yra ruošiamos, jeigu sklypas randasi draustinio zonoje;

6. Topografinė sklypo nuotrauka (atliekama prieš formuojant ūkininko sodybą).