Geodeziniai matavimai

Geodeziniai matavimai

Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas.

Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija, apskaičiuojama žemės sklypo vertė, parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla.

Reikalingi dokumentai:

1. Pažymėjimas apie žemės sklypo teisinį įregistravimą;

2. Preliminarus arba detalus žemės sklypo planas;

3. Pažymėjimas apie sklype esančių statinių teisinį įregistravimą;

4. Savininko paso kopija ar savininko įgalioto asmens įgaliojimas ir paso kopija.